ALTUM

vzdelávacie centrum

Poďme hľadať pravdu, dobro a krásu ...

Kontakt Chcem zistiť viac

Čo je Altum?

Altum je kultúrne a vzdelávacie centrum v obci Slovenský Grob, blízko pri Bratislave. V centre sa budú konať konferencie, vzdelávacie kurzy, semináre a duchovné cvičenia, ktoré pomôžu účastníkom rásť v kresťanských a ľudských čnostiach. Dlhodobým cieľom centra je pomôcť každému účastníkovi intelektuálne a morálne dozrievať a stať sa lepším človekom. Centrum vlastní pozemok o rozlohe 6 hektárov. Altum je navrhnuté pre 35 hostí a bude obsahovať knižnicu, študovňu, kaplnku, športové ihriská a záhradu.

Princípy

Hľadanie zmyslu a podstaty
Služba spoločnosti a jednotlivcovi
Odvaha nastoliť ťažké témy

Aktivity

Rozvoj osobnosti
Rozvoj schopností
Profesijné stretnutia

Formácia

Rozvoj čností (múdrosť, spravodlivosť, odvaha, miernosť ...) známych už od Aristotela, ktoré nám pomáhajú dobre a štastne žiť.

30+

podobných centier

35

pravielných darcov

6 ha

pozemok

200 K

vyzbieraných Euro

Myšlienka a cieľ

Názov Altum znamená "hlbina" v latinčine. Našou nádejou je, že každý kto sa zúčastní aktivít centra “zatiahne na hlbinu” aby objavil to, čo je pravdivé, dobré a krásne. Kresťanské duchovné vzdelávanie a formácia v centre budú zverené Osobnej Prelatúre Katolíckej Cirkvi – Opus Dei, ktorej duch je založený na posväcovaní sa v profesionálnej práci a pri plnení si každodenných povinností kresťanského života.

Hľadanie zmyslu a podstaty

V dnešnej uponáhľanej dobe sa už málokto snaží klásť si otázky: “Prečo som na svete? Aký to má zmysel? Prečo tu vôbec svet je?”, prípadne “Čo je zmyslom môjho života a ako s ním naložím?” Sú asi dva hlavné dôvody prečo si tieto otázky dnes nekladieme. Prvým je možno obava z pravdy, že naše ciele na zemi sú plytké, napr. užiť si, mať peniaze a komfort. Druhým dôvodom môže byť, že sa nepýtame, lebo také otázky sa zdajú “nevedecké”, neviem ich odmerať, rozhodnúť, či odpoveď je pravdivá alebo nie. Všetci sa však zhodneme, že každý chce byť šťastný a chceme žiť šťastný život. Čo to však znamená? Aj na takéto otázky existuje veda - logika, filozofia. Každý človek je tiež jedinečný a pre každého budú odpovede rôzne, treba ich však hľadať. Chcem ich hľadať? Trávime veľa času štúdiom v škole, prípravou na zamestnanie, získavame znalosti, aby sme boli úspešní v živote a vedeli sa o seba aj druhých postarať. Keď však ide o najdôležitejšie otázky života, nemalo by to byť inak. Tiež by sme ich mali študovať a venovať im potrebný čas.


Centrum Altum chce byť miestom, ktoré ľuďom umožní hľadať odpovede na tieto základné ľudské otázky v úplnej slobode, formou prednášok, diskusií, workshopov, ale hlavne časom stráveným v tichu, sám so sebou (retreats), v príjemnom prostredí, kde na vás bude čakať pekná izba a chutné jedlo. Ľudia si tieto otázky kládli už od nepamäti, a ani my sa tomu nevyhneme. Nestavajme však na piesku alebo zelenej lúke, máme predsa časom overené myšlienky a diela, ktoré môžeme študovať, podrobiť kritike, rozjímať nad nimi a ak sú pravdivé, prijať ich za svoje. Aristoteles povedal, že základom šťastného života sú čnosti. Na tom sa viacmenej zhodnú aj ľudia rôznych názorov a náboženstiev. Ale je to naozaj tak, prečo, ktoré čnosti, ktoré náboženstvo a prečo. Altum chce byť miestom, ktoré ti umožní hľadať pravdu. Ale veríš že pravda existuje, chceš ju hľadať?

Podpora rodiny a vzťahov

Človek je jediný tvor, ktorý keď sa narodí nevie vôbec nič, nevie ovládať svoje telo, všetko sa musí naučiť. Zvieratá dokážu chodiť za pár hodín, človek najskôr za rok. Tiež si vedia zaobstarať potravu, vytvoriť hniezdo alebo brloh za pár mesiacov alebo rok, kým človeku to trvá takmer dvadsať rokov kým sa vie o seba postarať. Telo máme so zvieratami akoby spoločné, náš rozum/duch/duša sa však musí na telo akoby napojiť, podrobiť si ho vytvoriť nervové spojenie na každý pohyb a schopnosť. Človek je jednoducho duša a telo, potrebuje čas, vzťahy a hlavne lásku aby sa rozvíjal, učil a stal sa človekom. Najlepším miestom rastu človeka je od nepamäti rodina. Rodina, kde je každý človek milovaný nie pre to že niečo znamená, vie alebo dosiahne ale pre neho samého. Rodina, kde sa človek prirodzene rozvíja, učí sa čnostiam v prirodzenom každodennom živote, vo všetkých situáciach, problémoch a výzvach ktoré bežný život prináša.


Centrum Altum chce byť miestom, ktoré pomôže vzdelávať rodiny, manželov, otcov, matky a deti v tom, ako budovať manželskú lásku, vzťah otec - syn, poskytnúť deťom formáciu, ktorú si rodičia želajú. Vzdelávať a budovať rodinu a vzťahy na základe časom overených hodnôt a prístupov, avšak nebáť sa ani zmien v spôsobe života a spoločnosti a osvojiť si a rozvíjať to čo je dobré a pravdivé z minulosti aj dnešnej doby. Aktivity v centre budú prebiehať formou prednášok, kurzov a klubov. Tu by sme chceli nadviazať na už existujúce aktivity Akadémie rodiny, ktorá formou prípadových štúdií (Harvard Case Study Method) organizuje kurzy pre manželov, ako aj mladých ľudí. Ďalšími sú aktivity centra Dowina, ktoré organizuje stretnutia otec a syn, ako aj klub Gerlach pre chlapcov alebo centrum Ister, ktoré organizuje kluby pre dievčatá.

Úspešné podnikanie - Vízia a cnosti

Synonymom úspešného podnikania je často zisk. Ak má firma zisk, rast a zákazníkov, tak je úspešná. Tieto tri faktory sú určite dôležité a hovoria aj o tom, či je firma svojím spôsobom “zdravá”. Zisk, rast a rastúci počet zákazníkov však možno dosiahnuť aj otvorením kasína alebo vytvorením nejakej pyramídovej schémy. Otázka je však či prinášam ľuďom alebo firmám nejakú hodnotu, či má môj biznis nejaký cieľ, zmysel alebo len zarábam peniaze. Či tento biznis robí mňa, mojich zamestnancov, zákazníkov a svet lepším a prospešnejším. Každé podnikanie aj v minulosti a čoraz viac teraz potrebuje nejaký strategický plán, víziu (business with purpose) či navonok ale aj dovnútra. Iba vtedy môže byť firma naozaj úspešná. Potom zisk, rast a počet zákazníkov sú len faktory, dôležité faktory ktoré ukazujú či má vízia zmysel a či je firma zdravá.


Centrum Altum nemá za cieľ predostrieť novú ekonomickú teóriu firiem, na to sú špecializované školy, avšak chce organizovať prednášky, semináre a workshopy, kde budú diskutované niektoré aspekty cnostného líderstva, podnikania s víziou (business with purpose), dôležitosť sústredenej práce - toto všetko na základe relevantných štúdií a výskumu. Okrem toho chce centrum Altum organizovať aj prednášky a diskusie k sociálnemu učeniu katolíckej cirkvi.

Podpora a spôsob financovania

Celkový rozpočet projektu je zhruba 3 milióny €. Centrum vlastní pozemok o rozlohe 6 hektárov, bola vypracovaná štúdia projektu a doteraz sa nám podarilo vyzbierať 200 tisíc €.

1 milión €

Na hrubú stavbu a ďalšie práce.
Cieľ je naplnený na 20%

50 tisíc € ročne

Pravidelný mesačný príspevok na podporu projektu a neskoršia splátku úveru.
Cieľ je naplnený na 33%.

Ako prispieť?

IBAN: SK51 0200 0000 0031 5395 3156
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. – Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Kontakt

Kontaktujte nás

Ak Vás projekt zaujal, prípadne by ste chceli projektu pomôcť, pošlite nám prosím email.

Vaša správa